Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT
-

Dr.-Ing. Anna-Maria WonnebergerForschungsgebiet/Projekt
Title Contact


Studien-/Diplomarbeiten


Laufende / Abgeschlossene Studien- und Diplomarbeiten


Veröffentlichungen
Titel Autor Quelle

GWF Gas/Erdgas 152 (2011) 6, S. 370 - 377Tagungsbeiträge
Titel Autoren Tagung

 Wonneberger, A.-M. ; Graf, F. ; Lemmer, A. ;Reimert, R.

Wonneberger, A.-M. ; Chen, Y. ; Zielonka, S. ; Lemmer, A. ; Graf, F. ; Kolb, T. ; Reimert, R.

European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E) 2011, Berlin, 2011

Lemmer, A. ; Zielonka, S. ; Cheng,Y. ; Wonneberger, A.-M. ; Graf, F. ; Oechsner, H.

FNR/KTBL-Kongress, Göttingen, September 2011

Wonneberger, A.-M. ; Graf, F. ; Bajohr, S. ; Lemmer, A. ; Reimert, R.

FnBB e.V.(Hrsg.): Proceedings of the International Congress Progress in Biogas 2011, Stuttgart, 2011